Ga naar de inhoud

Er zijn 2 debatten gevonden voor "medezeggenschap clienten lokale cliëntenraad zorginstellingen 34858"

Verfijn uw resultaten >

 • Medezeggenschap cliënten zorginstellingen

  Plenair debat
 • Medezeggenschap cliënten zorginstellingen

  Plenair debat
  • Dijkstra, Pia - D66 ... Aan de orde is het wetsvoorstel Wmcz, over nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van ...
  • Dijkstra, Pia - D66 ... cliënten in zorginstellingen, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018, nr. 34858. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Als er geen patiënten en cliënten zouden zijn, was het systeem niet nodig." Op 7 september 1996 ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... sprak mevrouw Borst deze woorden bij de behandeling in de Tweede Kamer van de Wet medezeggenschap ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... cliënten in zorginstellingen. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... dat de invloed van cliëntenraden te wensen overlaat. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... staat goede medezeggenschap in de weg. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Voorzitter. In de zorg moeten de patiënt en de cliënt centraal staan. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... de cliënt centraal staat, is een sterke medezeggenschap onmisbaar, want goede zorg betekent ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Een cliënt heeft het recht om mee te praten over hoe een instelling bijvoorbeeld zorg verleent. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Een cliënt heeft daar voordeel van, maar een instelling zelf natuurlijk ook. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... medezeggenschap beter presteren. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Een cliëntenraad functioneert als een countervailing partner van een instelling, maar we moeten hen ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Gezien al deze voordelen van een sterke medezeggenschap en de duidelijke constatering dat ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Tijden zijn veranderd, de cliënt staat centraal en medezeggenschap is een belangrijk onderwerp. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... D66 is blij met de verbreding van de wet qua zorginstellingen. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... wenselijkheid van een cliëntenraad. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... doelgroepenvervoer een cliëntenraad is, ook gezien de toch vaak gehoorde klachten?Deze verbreding gaat ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... gepaard met een verhoging van de drempel voor cliëntenraden, waarbij minimaal tien natuurlijke ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Ik moet ook zeggen: hoe belangrijk de cliëntenraad en medezeggenschap ook voor mijn partij zijn, we ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... maatschappen verschillende cliëntenraden moeten zijn, meerdere cliëntenraden? ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Voorzitter. Nog verder over de meerdere cliëntenraden en het instellen daarvan: ik ben blij dat er ook ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... een verplichting komt voor grote instellingen om meerdere cliëntenraden in te stellen. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... van de cliënten op te nemen. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Daarnaast lijkt het nu alsof alle andere cliëntenraden, als er een nieuwe cliëntenraad ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Ik ben blij met de wettelijke verankering van directe inspraak voor cliënten. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Alle cliënten die langdurig ergens verblijven, krijgen hierdoor directe invloed; bijvoorbeeld wat betreft het ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Ik ben blij dat in de wet is opgenomen dat de instelling de cliënten dient te informeren over ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Ik ben van mening dat het andersom natuurlijk ook belangrijk is: dat de cliëntenraad ook de ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... cliënten informeert over wat er gebeurd is met hun input en dat dus ook terugkoppelt. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... van de cliëntenraad te bevorderen en te versterken. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Het iBMG-onderzoek noemt dit namelijk niet voor niets "een voorwaarde voor goede medezeggenschap". ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Zo kan de mening van de cliëntenraad over bijvoorbeeld een verbouwing of de procedure rondom de zorgplannen ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Pas als de cliëntenraad onredelijk is of de instelling failliet gaat, kan een instelling na goedkeuring door ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... cliëntenraad, maar een cliëntenraad heeft op dit moment geen instemmingsrecht bij de keuze ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Als ik de wet goed lees, krijgt de cliëntenraad straks inspraak en zeggenschap over het reglement en krijgt ...
  • Hijink, Maarten - SP ... de cliëntenraad adviesrecht over fusies, verbouwingen, verhuizingen et cetera, maar deze cruciale ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Als we zouden willen dat de cliëntenraad uiteindelijk een beslissende stem heeft over fusies, dan moeten die ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Wat er volgens mij is gebeurd, is dat het verzwaard adviesrecht dat cliëntenraden eerst hadden, ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Ik denk dat er kansen liggen voor het bestuur en de medezeggenschap om daar in een vroegtijdig stadium ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Heeft de cliëntenraad uiteindelijk een beslissende stem bij fusies, verhuizingen en verbouwingen? ...
  • Hijink, Maarten - SP ... hebben gezien en kijk naar falende besturen die we hebben gezien — en dat de cliëntenraad natuurlijk ...
  • Hijink, Maarten - SP ... wél moet instemmen met dit soort besluiten die de zorg voor de cliënten raken. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Voor ons is het belangrijk dat de medezeggenschap via de cliëntenraden iets kan zeggen over alle ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Bij een besluit, bijvoorbeeld over een fusie, vinden wij het eerlijk gezegd belangrijk dat een cliëntenraad ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Het is medezeggenschap; wij vinden het belangrijk dat we daarin ook een grens trekken. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Een cliëntenraad heeft door de verandering van het adviesrecht in het instemmingsrecht wel een duidelijke ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Je moet oppassen dat je als cliëntenraad vervolgens niet ook moet besluiten over heel ingewikkelde ...
  • Hijink, Maarten - SP ... D66, de partij van de democratische vernieuwing, zegt dus eigenlijk dat cliënten niet in staat ...
  • Hijink, Maarten - SP ... We hebben het over democratisering van de zorg: hoe kunnen we cliënten en patiënten meer zeggenschap ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Ik vind het belangrijk dat de positie van de cliëntenraad door een aantal aanscherpingen, ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... verantwoordelijkheid van de bestuurder en waar ligt de verantwoordelijkheid van de cliëntenraad? ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Er is een verschil tussen bestuurder zijn en cliëntenraad zijn, maar we vinden het wel belangrijk ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... dat een cliëntenraad heel goed en vroegtijdig bij de dagelijkse gang van zaken wordt betrokken. ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... Hoor ik D66 nou zeggen dat de bestuurders beter dan de cliënten, om wier eigen belang het gaat, ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... met elkaar in contact brengt, waarin je overlegt en waarin je een cliëntenraad en overigens ook ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... aan allerlei andere toezichthoudende organen, ook aan het Rijk en aan de medezeggenschap. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Maar ik zou er wel voor willen pleiten dat een cultuur gaat ontstaan waarin een cliëntenraad ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... Dus waarom nu toch weer dat vertrouwen leggen bij de bestuurders en niet bij de cliënten, die daar ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... amendement indienen — dat een cliëntenraad periodiek overleg heeft met een raad van toezicht en dat de ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... raad van toezicht terugkoppelt wat hij vindt van de input van de cliëntenraad. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... cliëntenraad waarvoor een uitbreiding plaatsvindt op het gebied van het instemmingsrecht en die ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Daarbij heb ik nog gezegd dat, als een cliëntenraad totaal onredelijk is, of een instelling failliet ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Het instemmingsrecht is dus een groot goed, net als de onafhankelijke ondersteuning van de cliëntenraad. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... er instemmingsrecht komt als het gaat om het ondersteunen van die cliëntenraad. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... De cliëntenraad heeft adviesrecht als het gaat over de verandering van de grondslag. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Stel je voor dat een verpleeghuis opeens een ggz-instelling wordt; heeft een cliëntenraad ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... De IGJ kan ook verbanden leggen voor wat betreft de kwaliteit van de zorginstelling. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... vaak is, de cliëntenraad en de medezeggenschap. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Helaas gebeurt het in de praktijk vaak niet dat een raad van toezicht overlegt met een cliëntenraad. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... spreekt met een cliëntenraad. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Dat kan ook gaan over fusie, als er zorgen zijn vanuit de cliëntenraad. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Ook de informatie in de cliëntenraad moet begrijpelijk geformuleerd zijn. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Wij zouden heel graag zien dat zo'n cliëntenraad vroegtijdig wordt betrokken. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Als een instelling nog voor de officiële advies- of instemmingsmomenten samen met de cliëntenraad gaat ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Goede medezeggenschap regel je namelijk door een aantal scherpe kaders te stellen, maar je ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Een cultuur waar het bestuur ook tegenspraak kan hebben van een cliëntenraad. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Een cultuur waarin de cliëntenraad kan terugkoppelen naar de cliënten, en dat ook doet. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... maken, het met zijn allen doen: cliënten en zorgverleners, familie en bestuurders. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Want alleen in zo'n cultuur kunnen wij de cliënt helpen. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... We spreken vandaag over een wetsvoorstel dat gaat over de medezeggenschap in de zorg. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... worden nog te vaak over de hoofden van cliënten en patiënten heen genomen. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Voorzitter. Je zou eigenlijk zeggen dat een goede bestuurder in de zorg geen wet voor medezeggenschap ...
  • Hijink, Maarten - SP ... nodig heeft om de medezeggenschap in zijn organisatie goed te regelen. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Alleen heel slechte bestuurders zien medezeggenschap als een last, als een kostenpost. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... medezeggenschap voor heel veel bestuurders nog geen vanzelfsprekendheid is. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... dat cliënten misschien wel te veel invloed kunnen krijgen — dat konden we net ook weer merken in het ...
  • Hijink, Maarten - SP ... interruptiedebat met mevrouw Bergkamp — dat een cliëntenraad misschien weleens op de stoel van de ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Natuurlijk komen cliënten en patiënten op voor hun eigen belangen. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Zo heeft het onze fractie verbaasd dat de minister ervoor kiest om de medezeggenschap niet te regelen ...
  • Hijink, Maarten - SP ... locatie een cliëntenraad instelt, tenzij dit in redelijkheid niet haalbaar wordt geacht. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Een instelling kan meerdere cliëntenraden instellen, maar dat gebeurt pas als een groep ...
  • Hijink, Maarten - SP ... van cliënten daarom verzoekt. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Die omdraaiing begrijpen wij niet, want voor echte medezeggenschap is het juist belangrijk ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Cliënten zouden hun recht op medezeggenschap niet moeten hoeven bevechten. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Om die reden dienen wij een amendement in om de lokale medezeggenschap steviger vast te leggen. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Wat goed is aan deze wet, is dat cliëntenraden eerder betrokken worden bij belangrijke besluiten, ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Maar heeft de cliëntenraad daadwerkelijke zeggenschap over de uitkomst van het proces? ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Waarom kiest de minister er niet voor om cliënten ook daadwerkelijk instemming te laten verlenen ...
  • Hijink, Maarten - SP ... waarom moet die fusie dan doorgaan?Cliënten hechten bij uitstek de meeste waarde aan de continuïteit van ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Als ik het betoog van de SP zo beluister, dan lijkt het net alsof de cliëntenraad ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... In artikel 8 staat alles waarbij de cliëntenraad instemmingsrecht heeft, zoals de zorgplannen, de ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Ik vind het dus jammer dat de SP net doet alsof de cliënten met dit wetsvoorstel helemaal niks te zeggen ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... van de cliëntenraad, zie je dat hij echt heel veel te zeggen heeft over zaken die het dagelijkse ...
  • Hijink, Maarten - SP ... verhuizingen of op bijvoorbeeld een bestuurder die kiest voor vastgoedprojecten waar de cliënt of de ...
  • Hijink, Maarten - SP ... cliëntenraad alleen een advies kan geven dat uiteindelijk vrij eenvoudig opzij kan worden gezet. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Daar kun je een verschil van mening over hebben, maar als de SP zegt dat de cliëntenraad eigenlijk ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Wij vinden het namelijk niet uit te leggen dat cliënten wel mogen meepraten over hoe de discussie ...
  • Hijink, Maarten - SP ... de cliëntenraad zo'n benoeming kan voorkomen. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... We zien dat helaas heel vaak, van het toezicht door de inspectie tot nu de inspraak van cliënten. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Zo stelde de Raad van State dat er hogere professionele eisen aan cliëntenraden worden ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Ook geeft de Raad van State aan dat de versterking van de positie van cliëntenraden het risico met ...
  • Hijink, Maarten - SP ... zich meebrengt dat in het overleg tussen bestuurder en cliëntenraad partijen sneller ...
  • Hijink, Maarten - SP ... benadering om de formele bevoegdheden van cliëntenraden uit te breiden en aan te scherpen, ...
  • Hijink, Maarten - SP ... ook daadwerkelijk zal bijdragen aan het bereiken van effectieve medezeggenschap in zorginstellingen. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... aanbieders en cliëntenraden om zelf een commissie van vertrouwenslieden in te stellen? ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Welke rechten en plichten heeft een cliëntenraad nu precies? ...
  • Hijink, Maarten - SP ... In de meeste gevallen gaat het namelijk om de cliënten zelf, soms kwetsbare mensen of hun ...
  • Hijink, Maarten - SP ... rechten de cliëntenraad precies heeft en hoe je als individu een bijdrage kunt leveren aan het verbeteren ...
  • Hijink, Maarten - SP ... van de zorginstelling waar je zo van afhankelijk bent? ...
  • Hijink, Maarten - SP ... alle zorginstellingen, zodat leden van een cliëntenraad of mensen die dat graag willen worden, ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... De ChristenUniefractie hecht grote waarde aan goede medezeggenschap van cliënten en patiënten ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... Mits goed geregeld, zorgt dit direct of indirect erbij betrekken van cliënten ervoor dat zorginstellingen het ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... menselijke aspect niet uit het oog verliezen en dat de cliënten zich gehoord voelen en het gevoel krijgen ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen uit 1996. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... Mijn fractie hecht aan een goede en zo lokaal mogelijke medezeggenschap voor cliënten van ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... zorginstellingen en daarmee aan stevige bevoegdheden voor cliëntenraden. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... brengen en te zorgen voor een meer effectieve medezeggenschap van cliënten in de zorg. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Mevrouw Dik-Faber zegt: wij hechten eraan dat de cliëntenraad zo dicht mogelijk bij de plek ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Het uitgangspunt is nu dat alleen in het geval er een roep van cliënten is om een cliëntenraad ...
  • Hijink, Maarten - SP ... in te stellen, overgegaan wordt tot het instellen van een cliëntenraad. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... het idee dat het uitgangspunt wordt dat er een cliëntenraad op iedere locatie is, tenzij er redenen ...
  • Dijkstra, Pia - D66 ... Mijn laatste zin was dat er meer nodig is voor een effectieve medezeggenschap van cliënten in ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... Dat vraagt natuurlijk wat van het bestuur: dat moet de wensen van cliënten serieus nemen, luisteren naar ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... de cliëntenraad en daar ook ruimte aan geven. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... Aan de andere kant kunnen cliëntenraden veel meer doen om de wensen en meningen van de betrokken ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... cliënten en hun vertegenwoordigers mee te nemen in adviezen en besluiten. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... Dat is niet alleen goed voor de cliënten, maar dwingt cliëntenraden ook om rekening te houden ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... met de directe participatie en daarmee dichter bij de cliënten te gaan staan. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... De ervaringen met de huidige wet zijn dat er vaak geen goede medezeggenschap tot stand komt, ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... Waar kunnen cliëntenraden terecht als zij niet gehoord worden of misschien zelfs tegengewerkt worden?De ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... regering kiest in het wetsvoorstel vooral voor de bestaande indirecte medezeggenschap via cliëntenraden. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... van medezeggenschap zijn. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... blijkt dat medezeggenschap gebaat is bij variëteit en experimenteerruimte. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... Maar in hoeverre is het mogelijk voor lokale cliëntenraden en instellingen om af te wijken ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... verplicht worden een cliëntenraad in te stellen. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... effectieve medezeggenschap. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... gelijkgesteld met professionele zorginstellingen. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... Het wetsvoorstel stelt daarvoor cliëntenraden verplicht als er meer dan ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met één cliëntenraad voor het ziekenhuis en het ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... De ChristenUniefractie vindt dat lokale medezeggenschap dichtbij de ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... cliënten de norm moet zijn. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... In het wetsvoorstel is de bepaling over het instellen van meerdere cliëntenraden echter aangepast ten ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... Dit betekent in de praktijk dat cliënten de instelling eerst moeten overtuigen van het ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... nut van meerdere cliëntenraden of van een aparte cliëntenraad per locatie. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... Ik vind dat dit geen rechtdoet aan het streven dat ook deze regering heeft om lokale ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... medezeggenschap de norm te laten zijn. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... De ChristenUniefractie vindt het belangrijk dat cliëntenraden goede onafhankelijke ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... De cliëntenraad heeft weliswaar adviesrecht, maar instemmingsrecht lijkt ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... tussen instelling en cliëntenraad. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... Als de instelling en de cliëntenraad er samen niet uitkomen, kan een Commissie van Vertrouwenslieden ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... Goede zorg valt of staat met het betrekken van de wensen en de behoeften van de cliënten. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... De cliënten moeten centraal staan. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... Medezeggenschap van cliënten brengt dit doel dichterbij. ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Ook in bedrijven en organisaties hebben we medezeggenschap geregeld voor werknemers ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Het kabinet erkent dit ook in het regeerakkoord, waarin men aangeeft dat de inspraak van cliënten ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Het CDA wil dat cliënten en patiënten via cliëntenraden in staat worden gesteld om niet alleen ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Voor veel cliënten is dat gelukkig al zo. ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... wordt gehouden, dat deze aangepast wordt aan de wensen van deze tijd en dat de cliëntenraad de mogelijkheid ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Ten eerste dat de zeggenschap zo vorm wordt gegeven dat de stem van cliënten en bewoners zo veel ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Ten tweede dat deze medezeggenschap zo veel als mogelijk betrekking moet ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Onze blik is vanuit het lokale naar het bovenlokale en niet andersom. ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Ten derde, een verschil van mening tussen bestuur en cliëntenraad moet snel beslist worden. ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Ten vierde, medezeggenschap voor zorgorganisaties moeten we wel zo eenvoudig mogelijk organiseren. ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Om medezeggenschap en inspraak te hebben moet er wel eerst een cliëntenraad zijn. ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... zorgaanbieders die daartoe verplicht zijn vanuit de Wmcz geen cliëntenraad hebben. ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Ook wil ik ter verduidelijking aan de minister vragen om hoeveel cliënten/patiënten het gaat die geen ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... mogelijkheid tot inspraak hebben via een cliëntenraad. ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Een cliëntenraad gaat om de stem van cliënten. ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Natuurlijk kan het zijn dat cliënten zelf niet meer direct in staat zijn om hun stem te laten horen. ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Toch heeft het dan ook onze voorkeur dat eerder de cliënten met ondersteuning en coaching ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... zitting hebben in de cliëntenraad dan vertegenwoordigers van cliënten. ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... En op welke wijze kunnen cliënten ondersteuning ontvangen? ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Welke prikkels zijn er voor een zorginstelling om te kiezen voor een cliënt in plaats van een ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... vertegenwoordiger van de cliënt als het erom gaat positie te nemen in de cliëntenraad? ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Dat betekent dat inspraak en medezeggenschap zo veel als mogelijk op de directe omgeving ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... om lokale zeggenschap. ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... In een eerder ontwerp was er sprake van het ja-tenzijprincipe, waardoor er lokaal op elke locatie ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... een cliëntenraad moest worden geregeld. ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Nu kiest men voor een nee-tenzijprincipe, waardoor meer aandacht naar de centrale cliëntenraad gaat. ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... juist wél inspraak wordt geregeld op het niveau van de lokale vestiging?Voorzitter. ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Dan is er nog de verdeling van bevoegdheden tussen cliëntenraden. ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... die voor een specifieke groep cliënten van belang zijn, worden behandeld door de cliëntenraad die ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... De centrale cliëntenraad is ten aanzien van deze onderwerpen dan niet bevoegd. ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Gaat het om onderwerpen die in het belang zijn van alle cliënten of meerdere groepen cliënten ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... voor wie een cliëntenraad is ingesteld, dan zou het onze voorkeur hebben dat alleen de centrale ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... cliëntenraad daarvoor bevoegd is. ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Voorzitter. In de meeste instellingen is het contact tussen cliëntenraad en directie goed. ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Zowel de organisaties van cliëntenraden als de brancheorganisaties van de zorg pleiten ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Hierdoor kunnen er twee cliëntenraden gaan ontstaan bij een zorgaanbieder. ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Is het dan toch niet handiger om te kiezen voor één soort cliëntenraad? ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Hoe gangbaar zijn de besluiten waarover een cliëntenraad moet adviseren in de praktijk van alledag ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... zijn een cliëntenraad in te stellen. ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Kan de minister hierop reageren?Het CDA is van mening dat we de zeggenschap over de zorg van cliënten ook ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... — tussen cure en care wat betreft medezeggenschap? ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Gezien het aantal veranderingen in de medezeggenschap in de instellingen dat met dit wetsvoorstel wordt ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... tussen cliënten en bestuurders kan bewerkstelligen, ook geborgd kan worden. ...
  • Stoffer, Chris - SGP ... Voorzitter. De SGP is voor inspraak van cliënten en patiënten over de zorg die zij ontvangen. ...
  • Stoffer, Chris - SGP ... met medezeggenschap wil aanpakken. ...
  • Stoffer, Chris - SGP ... Dit wetsvoorstel bevat daadwerkelijk meer mogelijkheden dan de huidige wet om medezeggenschap ...
  • Stoffer, Chris - SGP ... te organiseren op een manier die beter bij de cliënt en beter bij deze tijd past. ...
  • Stoffer, Chris - SGP ... En waarom heeft het kabinet geen regels geschrapt?We zijn blij dat de medezeggenschap in deze ...
  • Stoffer, Chris - SGP ... We zijn er ook heel positief over dat cliënten vroegtijdig betrokken gaan worden bij alle ...
  • Stoffer, Chris - SGP ... Maar — mevrouw Bergkamp gaf het al aan — dat moet er niet toe leiden dat cliënten op de ...
  • Stoffer, Chris - SGP ... Ook eerstelijnsorganisaties moeten nu een cliëntenraad gaan inrichten als dit wetsvoorstel doorgaat. ...
  • Stoffer, Chris - SGP ... In de praktijk heeft dan ook geen enkele kleinschalige zorgaanbieder een cliëntenraad ingesteld en ...
  • Stoffer, Chris - SGP ... medezeggenschap, zoals dit wetsvoorstel voorstelt, gewoon niet past bij die organisaties. ...
  • Stoffer, Chris - SGP ... De Raad van State heeft daarom geadviseerd om de voor de vormgeving van effectieve medezeggenschap ...
  • Stoffer, Chris - SGP ... Een cliëntenraad daarentegen heeft weliswaar een belangrijke stem bij belangrijke beslissingen, ...
  • Stoffer, Chris - SGP ... blijft, terwijl tegelijkertijd het recht van de cliëntenraad wordt verstevigd?Voorzitter. ...
  • Stoffer, Chris - SGP ... cliëntenraden minder snel een geschil zullen voorleggen omdat een complexe gerechtelijke procedure ...
  • Stoffer, Chris - SGP ... De Ondernemingskamer vervult deze rol ook in de Wet medezeggenschap op scholen. ...
  • Stoffer, Chris - SGP ... kosten voor haar rekening moet nemen die een cliëntenraad maakt om een zaak aan de Commissie van ...
  • Stoffer, Chris - SGP ... de cliëntenraden met zich mee zou kunnen brengen om juridische bijstand te organiseren. ...
  • Stoffer, Chris - SGP ... die de cliëntenraad maakt voor het inhuren van juridische bijstand voor het voeren van een zaak voor ...
  • Stoffer, Chris - SGP ... en de cliëntenraad een bindende uitspraak gevraagd kan worden bij de Commissie van ...
  • Stoffer, Chris - SGP ... cliëntenraden zullen leiden tot hogere professionele eisen van deelnemende cliënten. ...
  • Stoffer, Chris - SGP ... De Raad constateert daarnaast ook dat de zoektocht naar geschikte cliënten om te participeren in ...
  • Stoffer, Chris - SGP ... Daarom nogmaals de vraag of de regering dit risico van niet-representatieve cliëntenraden ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... grotere zorginstellingen die cliënt dan toch niet onvoldoende gehoord? ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... halen, maar bij grotere eerstelijnsinstellingen echt deze wet van toepassing is met het oog op cliënten ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... de patiënt en de cliënt nog versteviging behoeft. ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... belangrijke stappen vooruit zetten en dat de behoeften van cliënten een centrale plek krijgen in de besluiten ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... Die gaan wat mijn fractie betreft over directe inspraak op lokaal niveau. ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... Er wordt heel sterk geredeneerd vanuit de gedachte dat de stem van de cliënten altijd bedoeld ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... Wat GroenLinks betreft moeten de wensen en de ideeën van de cliënten behoren tot de voornaamste ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... de invloed van cliëntenraden op fusies, nieuwbouw en renovatie; we hadden het er al eerder over ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... de gevolgen ervan voor de bedrijfsvoering van een zorginstelling. ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... Maar zouden we niet juist moeten willen dat cliëntenraden daadwerkelijk invloed ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... belang van de cliënten genomen wordt? ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... En moeten de cliënten dan niet ook een stem hebben als het om deze beslissingen gaat? ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... Voorzitter. Het is natuurlijk belangrijk voor een cliëntenraad om goed te weten wat de cliënten om wie ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... Want alleen dan kan een cliëntenraad zijn functie ook goed vervullen. ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... Mensen die zorg nodig hebben, moeten de agenda van de medezeggenschap mee kunnen bepalen. ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... Zonder gesprekken met mensen die in die zorginstellingen wonen en werken, is het lastig ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... voor cliëntenraden om tot adviezen te komen die ook echt breed gedragen zijn door de cliënten zelf. ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... En om dat te bereiken, zou de medezeggenschap juist zo lokaal mogelijk moeten worden vormgegeven. ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... Dan zijn de lijntjes het kortst en kan een cliëntenraad niet losgezongen raken van de ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... van inspraak en medezeggenschap op lokaal niveau. ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... De minister geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat cliëntenraden direct contact hebben met de cliënt ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... zelf, maar waarom heeft hij er dan toch voor gekozen om uit te gaan van centrale medezeggenschap tenzij een ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... Zou het uitgangspunt niet moeten zijn dat medezeggenschap zo dicht mogelijk ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... bij de cliënt georganiseerd wordt? ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... En hoe verwacht de minister dat het contact tussen de cliënt en de medezeggenschapsraad ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... wordt versterkt wanneer lokale medezeggenschap niet het leidende principe is? ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... GroenLinks ziet nog grote uitdagingen om de positie van cliënten te versterken. ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... Het lokaal organiseren van medezeggenschap, het versterken van inspraak en het verminderen van ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... De cliëntenraad zou de brug moeten zijn tussen de leefwereld van mensen en de systeemwereld ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Als je langdurig verblijft in een zorginstelling of dagelijks zorg thuis nodig hebt, wil je natuurlijk ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Het zou logisch moeten zijn dat goede zorg rekening houdt met de wensen en de behoeften van de cliënten. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Wat de VVD betreft gaat het vooral om een cultuur bij zorginstellingen, zorgprofessionals en bestuurders. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... De cultuur in zorginstellingen is daarbij cruciaal. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... We zien in de praktijk dat zorgprofessionals iedere dag hun stinkende best doen voor patiënten en cliënten ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Voorzitter. In veel zorginstellingen zijn nu ook al cliëntenraden. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... dat die cliëntenraden verworden tot professionele praatclubs met beroepsvertegenwoordigers. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Het moet gaan om de cliënten/patiënten of, als ze het zelf niet kunnen, om directe vertegenwoordigers van ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... In de cliëntenraden moeten leden zitting nemen die directe binding hebben met de zorg die geleverd wordt. ...
  • Dijkstra, Pia - D66 ... Mevrouw De Vries stelt dat de cliëntenraad geen professionele praatclub moet worden. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Maar als ik het goed heb gezien, heeft u zelf een amendement ingediend om de cliëntenraad het ...
  • Hijink, Maarten - SP ... hebben van contact met cliënten te verplichten, of zelfs in de wet vast te leggen. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Ik denk dat het belangrijk is dat cliëntenraden rechten hebben, maar ik vind het ook belangrijk dat ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... ze daarnaast verantwoording afleggen aan hun achterban, aan de cliënten die zij vertegenwoordigen. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Het punt is dat dit natuurlijk gaat over mensen: cliënten en patiënten. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Die wonen daar, dus die zijn dagelijks in gesprek met hun medebewoners over wat er in de cliëntenraad ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Dus het staat eigenlijk haaks op uw eigen uitgangspunt over wat een cliëntenraad zou moeten zijn. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Volgens mij is het logisch dat een cliëntenraad contact houdt met de achterban; volgens mij hoef ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Het is niet voor niks dat deze wet regelt dat er meer ondersteuning komt voor de cliëntenraad. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... vinden dat die cliëntenraden met hun achterban contact hebben, de mensen die ze vertegenwoordigen. ...
  • Dijkstra, Pia - D66 ... Het punt is dat in het huidige wetsvoorstel de cliëntenraad niet zo dicht mogelijk bij de plek ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Daarom is er het voorstel van een — zo proef ik — groot deel van deze Kamer om die cliëntenraden ...
  • Hijink, Maarten - SP ... beslissingen en formele overlegmomenten die je gaat organiseren tussen cliëntenraad en cliënten, terwijl ...
  • Hijink, Maarten - SP ... je dat in een normale situatie, als je de cliëntenraad op locatie organiseert, allemaal niet nodig hebt. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... wil niet zeggen dat je ervan uit moet gaan dat er op elke locatie een aparte cliëntenraad moet zijn, ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... Dan zou ik zeggen: zet dan ook de volgende stap in de wijziging, namelijk dat we uit moeten gaan van "lokaal ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... lokaal leven en dan kunnen ook veranderingen in gang gezet worden in plaats van het veraf ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... Ik moet eerlijk zeggen dat in het huidige wetsvoorstel wordt aangegeven dat cliënten zelf kunnen aangeven of ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... ze op de locatie een cliëntenraad willen. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Ik denk dat cliënten daar in de meeste gevallen ook prima toe in staat zijn. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Anders ga je regelen dat iedere locatie een cliëntenraad heeft. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Cliëntenraden kunnen soms ook tegenstrijdige adviezen geven. ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... Is het vertrekpunt dat we de cliëntenraden lokaal organiseren of is het vertrekpunt dat we dat niet ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... Ik vraag mevrouw De Vries of ook zij niet vindt dat een lokale cliëntenraad het uitgangspunt zou moeten ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... voor het oprichten van een cliëntenraad. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... centrale cliëntenraad te hebben. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... bij de cliënten te organiseren. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Cliëntenraden krijgen door dit wetsvoorstel een betere ondersteuning en meer rechten. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Wat de VVD betreft staan daar ook direct verantwoordelijkheden voor cliënten tegenover. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Ik vind het belangrijk dat de leden van de cliëntenraden regelmatig contact ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Daarnaast moet de zorginstelling de cliëntenraad een redelijke termijn geven om zich uit te spreken. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Maar de cliëntenraad moet dan ook binnen een redelijke termijn reageren. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Cliëntenraden moeten ook motiveren waarom zij al dan niet kunnen instemmen met een voorgenomen besluit, om ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... cliëntenraden in één ziekenhuis, en dat lijkt de VVD ook niet wenselijk. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... van directe medezeggenschap of inspraak. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Met de vele parttimers die actief zijn in de zorg, kom je al heel snel op de verplichte cliëntenraad uit. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de grens voor de verplichte cliëntenraad op te hogen van meer ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... vrijwillig een cliëntenraad instelt — dat is wat ons betreft toe te juichen — moet voldoen ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Het zal er volgens ons voor zorgen dat kleine zorgaanbieders niet snel een cliëntenraad ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Het zal dus een extra drempel opwerpen, terwijl we medezeggenschap willen stimuleren. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Daarom willen we een lichter regime voorstellen voor een vrijwillige cliëntenraad. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Je kan straks een vrijwillig ingestelde cliëntenraad alleen met instemming van de cliëntenraad of de ...
  • Kerstens, John - PvdA ... de medezeggenschap in de zorg. ...
  • Kerstens, John - PvdA ... het gaat om medezeggenschap. ...
  • Kerstens, John - PvdA ... U bent geen voorstander van medezeggenschap automatisch dichtbij de mensen regelen. ...
  • Kerstens, John - PvdA ... minder medezeggenschap in de zorg? ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Ik zei bijvoorbeeld dat ik het een terechte klacht vind dat de cliëntenraden niet ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... En het kan ook niet zo zijn dat we, als we het over medezeggenschap hebben, alleen heel smal ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Dat doet niks af aan het feit dat wij medezeggenschap in de zorg heel belangrijk vinden, maar wij willen ...
  • Kerstens, John - PvdA ... om een door de VVD gewenste vermindering van de medezeggenschap dan om een versterking daarvan. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Kijk, ik denk dat medezeggenschap vooral ook een punt van cultuur is. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Ik heb al genoemd dat de ondersteuning van die cliëntenraden beter moet. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... integraal onderdeel moeten maken van de zorg die zij aan cliënten en patiënten geven. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... In de Wet medezeggenschap op scholen is gekozen voor een kortere procedure, namelijk een ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... van de cliëntenraad lijkt strenger te worden. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... instemmingsweigering van de cliëntenraad onredelijk is of als er zwaarwegende redenen zijn waarom ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... belanghebbenden zijn ook aspecten die voor een zorginstelling kunnen meewegen. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Kan een zorginstelling ook vanwege dit soort redenen hiervan afwijken?Dan mijn laatste punt. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Cliëntenraden krijgen adviesrecht bij de selectie en benoeming van personen die leiding geven aan ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... degenen die direct zorg verlenen aan cliënten. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Het is natuurlijk prima dat cliëntenraden zich buigen over het personeelsbeleid van een zorginstelling, ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Ik hoop dat deze wet de huidige knelpunten voor effectieve medezeggenschap oplost, maar daarnaast niet ...
  • Kerstens, John - PvdA ... is, als scholier of als student, als huurder van een woning of als werknemer, en uiteraard als cliënt ...
  • Kerstens, John - PvdA ... Ik ben daarom blij dat met dit wetsvoorstel wordt geprobeerd om de medezeggenschap van ...
  • Kerstens, John - PvdA ... cliënten in de zorg, van patiënten, wat volwassener en sterker te maken. ...
  • Kerstens, John - PvdA ... Zeker in de zorg, waar wat er gebeurt en hoe dat gebeurt vaak ingrijpend is voor cliënt of patiënt, ...
  • Kerstens, John - PvdA ... is een stevige, wettelijke verankering van medezeggenschap van belang. ...
  • Kerstens, John - PvdA ... In de zorg gaat het uiteindelijk om die cliënten en patiënten: om hun gezondheid en welbevinden. ...
  • Kerstens, John - PvdA ... Ik ben het met iedereen eens die zegt dat goede medezeggenschap meer nodig heeft dan zo'n verankering ...
  • Kerstens, John - PvdA ... in de wet en dat goede medezeggenschap niet iets is wat je even in een wet regelt, zo van: nu staat het ...
  • Kerstens, John - PvdA ... adequate en goede medezeggenschap van cliëntenraden regelmatig in de weg staan. ...
  • Kerstens, John - PvdA ... van voorzieningen en het vergoeden van door de cliëntenraad redelijkerwijs te maken kosten, ...
  • Kerstens, John - PvdA ... Wat echter ontbreekt — een aantal organisaties die actief zijn op het terrein van de medezeggenschap ...
  • Kerstens, John - PvdA ... in de zorg wijzen daarop, evenals een aantal collega's hier — is dat een cliëntenraad, als hij zijn ...
  • Kerstens, John - PvdA ... De cliëntenraad moet, uiteraard binnen de overeengekomen kosten, zelf gaan over door wie ...
  • Kerstens, John - PvdA ... De minister schrijft dat in de langdurige zorg of bij een langdurig verblijf in een zorginstelling een ...
  • Kerstens, John - PvdA ... Vervolgens zegt de minister letterlijk dat zeker voor deze groep medezeggenschap dichtbij van belang is. ...
  • Kerstens, John - PvdA ... Kat in 't bakkie voor medezeggenschap op elke locatie dus, zou je denken. ...
  • Kerstens, John - PvdA ... van cliënten aan ten grondslag ligt. ...
  • Kerstens, John - PvdA ... een cliëntenraad bij cliënten en hun verzorgers te leggen en vervolgens wordt er een onduidelijk ...
  • Kerstens, John - PvdA ... Als we medezeggenschap dicht bij de mensen willen, laten we dat dan serieus nemen en op elke locatie in ...
  • Kerstens, John - PvdA ... principe een cliëntenraad instellen, tenzij dat voor de instelling in kwestie onredelijk zou zijn. ...
  • Kerstens, John - PvdA ... We draaien het dus om: niet "geen medezeggenschap tenzij", maar "wel medezeggenschap tenzij". ...
  • Kerstens, John - PvdA ... Voorzitter. Als er sprake is van een verschil van mening tussen cliëntenraad en bestuurder staat de weg ...
  • Kerstens, John - PvdA ... Ik ga er net als andere collega's van uit dat de kosten die een cliëntenraad voor bijvoorbeeld ...
  • Kerstens, John - PvdA ... Ik zei net dat het versterken van medezeggenschap in de wet de in de zorg absoluut noodzakelijke ...
  • Kerstens, John - PvdA ... cultuurverandering waarbij medezeggenschap niet als lastig, vervelend en overbodig wordt gezien ...
  • Kerstens, John - PvdA ... dat je mag aannemen dat medezeggenschap, ook al veranker je die in de wet, vervolgens automatisch ...
  • Kerstens, John - PvdA ... De nieuwe wet zal in principe voor alle zorginstellingen waar in de regel tien mensen of ...
  • Kerstens, John - PvdA ... staan waar de wet niet geldt en, simpel gezegd, geen cliëntenraad behoeft te worden ingesteld. ...
  • Kerstens, John - PvdA ... zeggenschap die ouders in deze gevallen nu hebben, moet worden ingeleverd ten gunste van medezeggenschap. ...
  • Kerstens, John - PvdA ... De Partij van de Arbeid was, is en zal een warm voorstander blijven van medezeggenschap, ...
  • Kerstens, John - PvdA ... Daar waar gewerkt wordt met publiek geld, moeten publieke belangen onder meer via medezeggenschap ...
  • Kerstens, John - PvdA ... Daar waar gewerkt wordt met publiek geld, draagt volwassen medezeggenschap bij aan verbetering en aan ...
  • Agema, Fleur - PVV ... Als we het bestuur van zorginstellingen niet afremmen in hun vaak megalomane plannen, zien we dat ze zich ...
  • Agema, Fleur - PVV ... Dat het bestuur van zorginstellingen met dit soort praktijken zichzelf ver op afstand zet van de ...
  • Agema, Fleur - PVV ... patiënt of cliënt aan wie zorg verleend wordt, is duidelijk, maar de vraag is of dit wetsvoorstel ...
  • Agema, Fleur - PVV ... Patiënten en cliënten hebben vanzelfsprekend recht op kwalitatief goede en veilige zorg, ...
  • Agema, Fleur - PVV ... zorginstellingen ontsporen. ...
  • Agema, Fleur - PVV ... De positie van de patiënt of cliënt is verder het meest gebaat bij de inzet op kleinschalige ...
  • Agema, Fleur - PVV ... Dit wetsvoorstel zou er namelijk zomaar toe kunnen leiden dat de cliëntenraad wordt opgewaardeerd tot ...
  • Agema, Fleur - PVV ... Het zou de cliëntenraden pal tegenover het bestuur kunnen zetten, zodat ze elkaar met wetsteksten ...
  • Agema, Fleur - PVV ... Het brengt de bestuurder misschien wel helemaal niet nader tot de patiënt of cliënt. ...
  • Agema, Fleur - PVV ... Cliëntenraden moeten zich daar verre van willen houden. ...
  • Agema, Fleur - PVV ... Zij vertegenwoordigen patiënten of cliënten. ...
  • Agema, Fleur - PVV ... Je kunt het cliëntenraden toch niet aandoen dat ze zich moeten gaan bezighouden met strategische keuzes ...
  • Agema, Fleur - PVV ... Cliëntenraden zijn er om zich te bekommeren om essentiële zaken als smakelijke maaltijden, ...
  • Agema, Fleur - PVV ... Overigens wil ik hier wel een uitzondering maken voor het amendement-Hijink (34858, nr. 8). ...
  • Agema, Fleur - PVV ... Instemmingsrecht van de cliëntenraad voor de aanstelling van bestuurders zou weleens een ...
  • Agema, Fleur - PVV ... De cliëntenraad krijgt de gelegenheid om advies uit te brengen over de selectie en benoeming ...
  • Agema, Fleur - PVV ... van personen die de cliëntenraad onafhankelijke ondersteuning zullen verlenen. ...
  • Agema, Fleur - PVV ... Waarom kunnen de cliëntenraden dat niet zelf beslissen? ...
  • Agema, Fleur - PVV ... Tot slot. We zijn een warm voorstander van directe inspraak van patiënt en cliënt bedoeld om de zorg of ...
  • Agema, Fleur - PVV ... Daarom is er ook ons initiatief voor verblijfsrechten voor bewoners van zorginstellingen. ...
  • Dijkstra, Pia - D66 ... Aan de orde is het plenaire debat over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen ...
  • Dijkstra, Pia - D66 ... 2018, met nieuwe bepalingen met betrekking tot die medezeggenschap. ...
  • Bruins, Bruno - ... Cliëntenraden krijgen instemmingsrecht op onderwerpen die direct in hun invloedssfeer ...
  • Bruins, Bruno - ... te stellen aan een cliëntenraad. ...
  • Bruins, Bruno - ... Het is een minimumregeling, dus cliëntenraden kunnen met hun bestuurder andere afspraken maken ...
  • Bruins, Bruno - ... Twee, dat klinkt door in alle bijdrages van vanochtend, is dat het hier gaat over medezeggenschap ...
  • Bruins, Bruno - ... ondernemingsraad, ook een cliëntenraad een vorm van medezeggenschap heeft. ...
  • Bruins, Bruno - ... cultuurverandering een beetje, in die zin dat het gesprek over wat een cliëntenraad vermag en de inbreng ...
  • Bruins, Bruno - ... Dat hoorde ik vanmorgen ook: veel ruimte voor de cliënt en anderzijds ook weinig administratieve lasten ...
  • Bruins, Bruno - ... Immers, als de praktijk een beetje groeit, dan behoud je de cliëntenraad, maar als het aantal zorgverleners ...
  • Bruins, Bruno - ... zou kunnen bestaan voor een cliëntenraad. ...
  • Bruins, Bruno - ... kleinere praktijk ook een cliëntenraad kan komen waarop je iets minder van de regeltjes van toepassing ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Dan zou men nu ook een cliëntenraad hebben moeten instellen. ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... Is in het verleden vaak de wens uitgesproken dat er voor de eerste lijn ook een cliëntenraad zou komen? ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... de cliënten en de patiënten zelf? ...
  • Bruins, Bruno - ... vorm van cliëntenraad ontstaat. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... Dan zijn er iets meer instellingen die door hun kleinschaligheid geen cliëntenraad ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... is aan cliëntenraden in de eerste lijn. ...
  • Bruins, Bruno - ... Het leek mij namelijk belangrijk dat ook cliëntenraden aanwezig zijn in de eerste lijn. ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... medisch-specialisten die zeggen: door deze grens zijn wij straks ook verplicht om een cliëntenraad in te ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... richten, maar dan krijgen wij in een ziekenhuis straks misschien wel vijf, zes, zeven of acht cliëntenraden. ...
  • Bruins, Bruno - ... Ik roep absoluut niet op tot meer regeltjes, maar ik probeer het belang van cliëntenraden te borgen ...
  • Bruins, Bruno - ... maar we moeten steeds in het achterhoofd houden dat het slagvaardige cliëntenraden zijn. ...
  • Bruins, Bruno - ... Ik zou dus graag een cliëntenraad zorg willen organiseren voor die eerste lijn. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Als een gevolg is dat elke maatschap een aparte cliëntenraad moet hebben, dan ben ik ook benieuwd ...
  • Bruins, Bruno - ... Ik denk ook niet dat elke maatschap zijn eigen cliëntenraad behoeft, maar dat is ...
  • Bruins, Bruno - ... Ik kan me de andere kant van de zaak juist ook zo goed voorstellen, namelijk dat cliënten die ...
  • Bruins, Bruno - ... Aan de ene kant de specialist en aan de andere kant de cliënt om dat goede gesprek te voeren: ...
  • Bruins, Bruno - ... Het derde criterium is de relatie tussen cliënt en instelling. ...
  • Bruins, Bruno - ... bevorderen zonder dat dat ten koste gaat van medezeggenschap door cliëntenraden? ...
  • Bruins, Bruno - ... Ik zie de directe participatie en de medezeggenschap als twee complementaire aangelegenheden. ...
  • Bruins, Bruno - ... In de wet staan de formele medezeggenschap en de informele medezeggenschap naast elkaar. ...
  • Bruins, Bruno - ... De formele medezeggenschap komt vanuit de cliëntenraad, met zijn wettelijke advies- en ...
  • Bruins, Bruno - ... instemmingsrechten, en de informele medezeggenschap komt tot stand via inspraak en directe participatie, ...
  • Bruins, Bruno - ... zorginstellingen gewenst is. ...
  • Bruins, Bruno - ... "Waarom geeft u de cliëntenraad geen instemmingsrecht op de selectie en de benoeming van een onafhankelijk ...
  • Bruins, Bruno - ... ondersteuner?" Met dit wetsvoorstel krijgt de cliëntenraad het adviesrecht over de selectie en ...
  • Bruins, Bruno - ... In de internetconsultatie bleek dat cliëntenraden meer invloed wilden op de vraag welke persoon de ...
  • Agema, Fleur - PVV ... te geven terwijl de cliënten het gewoon met de onafhankelijk ondersteuner moeten doen. ...
  • Agema, Fleur - PVV ... Ik denk dat de ondersteuner vaak in samenspraak met de cliëntenraad zal worden gekozen. ...
  • Bruins, Bruno - ... Als de bestuursondersteuner niet goed kan samenwerken met de cliëntenraad, denk ik ook dat de cliëntenraad ...
  • Kerstens, John - PvdA ... in samenspraak plaatsvindt tussen de instelling en de cliëntenraad. ...
  • Kerstens, John - PvdA ... Hij geeft vervolgens aan dat als het dan toch niet blijkt te klikken, zo'n cliëntenraad daar achteraf ...
  • Kerstens, John - PvdA ... instemmingsrecht van de cliëntenraad. ...
  • Kerstens, John - PvdA ... Dat betekent eigenlijk dat de instelling een voorstel doet en dat de cliëntenraad daarmee akkoord gaat. ...
  • Kerstens, John - PvdA ... Ik heb aangegeven dat zo'n cliëntenraad eigenlijk moet kunnen lezen en schrijven met zijn ondersteuner. ...
  • Kerstens, John - PvdA ... zo'n ondersteuner en zo'n cliëntenraad. ...
  • Kerstens, John - PvdA ... er dus ook zelf over kan buigen, de cliëntenraad daar een instemmingsrecht bij te geven? ...
  • Bruins, Bruno - ... Die cliëntenraad moet goed uit de voeten kunnen met zijn ondersteuner, maar dat moet die bestuurder ook. ...
  • Bruins, Bruno - ... Wij spreken hier over een wet die leidt tot meer medezeggenschap, maar een ...
  • Bruins, Bruno - ... van de cliëntenraad, maar van de bestuurder. ...
  • Kerstens, John - PvdA ... Een van de spannendste taken die een ondersteuner van een cliëntenraad volgens mij kan krijgen, doet zich ...
  • Kerstens, John - PvdA ... voor op het moment dat er sprake is van een conflict of een dreigend conflict tussen de cliëntenraad en de ...
  • Kerstens, John - PvdA ... is tussen die ondersteuner en die cliëntenraad. ...
  • Bruins, Bruno - ... medezeggenschap het adviesrecht goed past. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Als er op verschillende locaties cliëntenraden zijn en er een nieuwe cliëntenraad aankomt, ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... moeten volgens het voorstel al die cliëntenraden daar weer wat van vinden. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Op verschillende locaties zijn er cliëntenraden. ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Nu is het zo dat als er een nieuwe cliëntenraad komt, die andere cliëntenraden ook een aandeel ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Met andere woorden: er kan pas een nieuwe cliëntenraad bij komen, als die andere cliëntenraden ...
  • Bruins, Bruno - ... We lijken hier net te doen alsof cliëntenraden een vorm van jonge aanplant zijn. ...
  • Bruins, Bruno - ... Dat beogen wij niet: we proberen cliëntenraden op een heldere manier in te richten. ...
  • Bruins, Bruno - ... Dus in het beeld dat wordt opgeroepen van "er zijn al zo veel cliëntenraden en er komt er nog ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Mijn betoog was er natuurlijk niet op gericht dat cliëntenraden net als bloemen zijn die uit de grond ...
  • Bergkamp, Vera - D66 ... Als er een nieuwe cliëntenraad bij komt, wat is dan de rol van die andere cliëntenraden? ...
  • Bruins, Bruno - ... van meerdere cliëntenraden? ...
  • Bruins, Bruno - ... cliëntenraad in te stellen. ...
  • Bruins, Bruno - ... De cliënten moeten erom verzoeken. ...
  • Bruins, Bruno - ... cliëntenraden in te stellen. ...
  • Bruins, Bruno - ... De cliëntenraad moet de informatie natuurlijk vroeg genoeg ontvangen om zich een goed beeld te kunnen ...
  • Bruins, Bruno - ... Als er in de cliëntenraad bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking zitten, dan moet de ...
  • Bruins, Bruno - ... verwacht dat daarin veel, zo heet dat, maatwerk tussen instellingen en cliëntenraad kan worden georganiseerd. ...
  • Bruins, Bruno - ... Dan de vraag hoe de cliëntenraad vroegtijdig kan worden betrokken. ...
  • Bruins, Bruno - ... Ik denk ook hier dat het goede gesprek tussen bestuurder en cliëntenraad het beste is. ...
  • Bruins, Bruno - ... Er is gevraagd of de raad van toezicht moet overleggen met de cliëntenraad. ...
  • Bruins, Bruno - ... Ik ben er glad voor dat er zo nu en dan overleg is tussen de raad van toezicht en de cliëntenraad. ...
  • Bruins, Bruno - ... Het is goed dat hiervoor een advies wordt gevraagd en een adviesrecht wordt gegeven aan de cliëntenraad, ...
  • Bruins, Bruno - ... orgaan en de cliëntenraad. ...
  • Bruins, Bruno - ... cliëntenraad in te stellen. ...
  • Bruins, Bruno - ... Dat hoeft de instelling alleen te doen als een groep cliënten daarom verzoekt. ...
  • Bruins, Bruno - ... Dus als cliënten zich melden en zeggen dat zij een decentrale cliëntenraad willen ...
  • Bruins, Bruno - ... Als de cliënten daaraan geen behoefte hebben, dan zie ik ook geen reden voor het moeten instellen ...
  • Bruins, Bruno - ... De cliënten kunnen zich bij een redelijk verzoek makkelijk beroepen op de wet. ...
  • Bruins, Bruno - ... Als het wordt aangereikt door de groep cliënten, dan is de instelling verplicht om dat verzoek ...
  • Hijink, Maarten - SP ... een verschil is met: op locatieniveau is er automatisch een cliëntenraad tenzij de cliënten ...
  • Hijink, Maarten - SP ... In de wet staat nu dat het alleen op verzoek van een cliëntenraad gebeurt. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... cliëntenraad, tenzij de cliënten aangeven daar geen behoefte aan te hebben. ...
  • Bruins, Bruno - ... Ik heb betoogd dat, als de cliënten de behoefte hebben om een decentrale cliëntenraad in te richten, ...
  • Hijink, Maarten - SP ... cliëntenraad, tenzij daarvan af wordt gezien door de aanwezige cliënten. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Het gaat erom dat je cliënten het recht wilt geven op medezeggenschap en dat zij ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Nee, zij hebben dat automatisch, tenzij de cliënten in goed overleg gezamenlijk besluiten ...
  • Bruins, Bruno - ... Ik sluit aan bij de opvatting van de heer Hijink dat medezeggenschap een recht is. ...
  • Bruins, Bruno - ... Maar hoe te komen tot zo'n decentrale cliëntenraad … Dan moet er behoefte aan zijn. ...
  • Bruins, Bruno - ... Het groepje cliënten melde zich bij het instellingsbestuur; dan moet het instellingsbestuur ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Op het moment dat je in een instelling woont, heb je de mogelijkheid om in een cliëntenraad te stappen, ...
  • Hijink, Maarten - SP ... tenzij je als cliënt besluit om dat niet te doen. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... een cliëntenraad mogen instellen? ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Nee, hoor. Ik kan mij heel goed voorstellen dat men vindt dat de centrale cliëntenraad — wij spreken nu ...
  • Bruins, Bruno - ... namelijk over de decentrale cliëntenraad — zijn werk heel goed doet en dat men zegt dat hun belangen op ...
  • Bruins, Bruno - ... Als de sociale aspecten, de voeding en al dat soort zaken die dicht bij het leven van de cliënt staan, ...
  • Bruins, Bruno - ... goed worden geborgd en worden besproken in de centrale cliëntenraad en er geen behoefte is, dan hoeven ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... Ik heb in de stukken gelezen dat de minister het ook heel belangrijk vindt dat medezeggenschap lokaal, ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... dichtbij cliënten wordt vormgegeven. ...
  • Bruins, Bruno - ... Die mogelijkheid voor een groep patiënten om een decentrale cliëntenraad in te stellen, ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... zoveelste cliëntenraad komt, de medezeggenschapsregeling moet worden aangepast. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... Dan moeten dus alle cliëntenraden die er al zijn, daaraan instemming verlenen. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... Dit werpt toch weer een blokkade op om die medezeggenschap echt lokaal te organiseren. ...
  • Kerstens, John - PvdA ... de beste argumenten aandroeg om die medezeggenschap lokaal vorm te geven. ...
  • Kerstens, John - PvdA ... Ik heb ook aangegeven dat ik het vreemd vind om, als je "medezeggenschap zo dicht mogelijk bij mensen" ...
  • Kerstens, John - PvdA ... als uitgangspunt hanteert, niet automatisch van medezeggenschap uit te gaan, zeker bij deze "kwetsbare ...
  • Kerstens, John - PvdA ... Nu moeten cliënten en verzorgers hun krachten gaan verzamelen en een representatief deel van de mensen ...
  • Bruins, Bruno - ... Dus als een groep cliënten erom verzoekt, dan kan men tot zo'n decentrale cliëntenraad komen. ...
  • Kerstens, John - PvdA ... Met alle respect, maar "als een groep patiënten erom verzoekt, kan er zo'n lokale cliëntenraad ...
  • Bruins, Bruno - ... U moet dus aan mij, een beoogde decentrale cliëntenraad, motiveren waarom u dat niet wilt doen. ...
  • Kerstens, John - PvdA ... Je hebt de wet pas achter je als je gewoon regelt dat die medezeggenschap er is. ...
  • Bruins, Bruno - ... toenemende mate doet, aan een goed contact met de afvaardiging van de cliënten. ...
  • Bruins, Bruno - ... De heer Hijink vroeg of ik de mening deel dat de cliëntenraad moet meebeslissen over de benoeming ...
  • Bruins, Bruno - ... De cliëntenraad heeft wel een bindend voordrachtsrecht voor één lid van de raad van toezicht. ...
  • Bruins, Bruno - ... Ik vind niet dat er een meebeslisrecht moet gelden voor de cliëntenraad. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... We willen allemaal dat de medezeggenschap wat voorstelt, dat je daar niet alleen gaat zitten om eens ...
  • Hijink, Maarten - SP ... van de instelling, inspraak en medezeggenschap hebt en uiteindelijk dus kunt meebeslissen. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Willen we dat cliënten daar ook gebruik van maken, dan moet die medezeggenschap ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Als voor een cliëntenraad aantoonbaar is dat er een bestuurder of een toezichthouder dreigt aan te komen ...
  • Hijink, Maarten - SP ... zeggen: ho eens even, dit is niet in het belang van de cliënten en de instelling; wij mogen dat blokkeren. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Als je medezeggenschap belangrijk vindt, moet je die bevoegdheid juist ook hebben bij cruciale onderwerpen. ...
  • Bruins, Bruno - ... Daarom wil ik op dit moment niet verdergaan als het gaat om de rol van de cliëntenraad. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Dit zijn allemaal besluiten die niet in het belang zijn van patiënten, van cliënten, en ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Dat zijn de cliënten en de patiënten. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... Want anders zit je wel in die cliëntenraad, maar heb je juist als puntje bij paaltje komt, als er ...
  • Bruins, Bruno - ... directe invloedssfeer van de cliënt raken. ...
  • Hijink, Maarten - SP ... namelijk de cliënten en de patiënten. ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... te sluiten voor de gevolgen van geen directe inspraak van cliënten bij de benoeming van leden van de raad ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... boven de belangen van de cliënten. ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... Dus juist het toevoegen van het perspectief van die cliënten is enorm waardevol en zou daarom ook echt ...
  • Bruins, Bruno - ... Dit is niet een wet over zeggenschap maar een wet over medezeggenschap en over een aantal onderwerpen die een ...
  • Bruins, Bruno - ... directe invloed op de levenssfeer van de cliënten hebben, die ik probeer te "containen", te begrenzen. ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... We zien juist dat die belangen van de cliënten niet altijd voldoende meegewogen worden en dat het daarom ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... Dat zijn vragen die de cliënten wel degelijk direct raken. ...
  • Ellemeet, Corinne - GroenLinks ... Ik ben voor het perspectief van de cliënt als startpunt bij de zorg maar het is ook belangrijk ...
  • Bruins, Bruno - ... We praten hier vandaag over rechten voor cliënten en cliëntenraden. ...
  • Bruins, Bruno - ... Ik vind dat we een heldere scheiding moeten aanbrengen tussen zeggenschap en medezeggenschap. ...
  • Bruins, Bruno - ... Ik vind dat ook moet worden omschreven voor welke taken de cliëntenraad aan de lat staat en dat ...
  • Bruins, Bruno - ... Ik ben van mening dat het sterker beleggen van die rechten van cliënten, van cliëntenraden, ...
  • Bruins, Bruno - ... U vindt het onderwerp van medezeggenschap voor cliëntenraden van zorginstellingen belangrijk. ...
  • Bruins, Bruno - ... Ik denk dat de cliënten wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. ...
  • Bruins, Bruno - ... Tot slot de vraag van de heer Hijink over een handleiding voor cliëntenraden. ...
  • Bruins, Bruno - ... Overzien cliënten of familie de nieuwe wet wel? ...
  • Bruins, Bruno - ... Dat wil ik te zijner tijd best met de koepels van de cliëntenraden bespreken. ...
  • Bruins, Bruno - ... hebben, geregeld wordt dat per locatie een cliëntenraad wordt ingesteld". ...
  • Bruins, Bruno - ... In het wetsvoorstel staat dat cliënten erom moeten vragen. ...
  • Bruins, Bruno - ... Met dit amendement moeten de instellingen het regelen en nagaan hoe de cliënten erin zitten. ...
  • Bruins, Bruno - ... willen houden, dus de cliënt moet erom vragen bij het instellingsbestuur. ...
  • Bruins, Bruno - ... Hoe wordt gewaarborgd dat cliëntenraden hun standpunten daadwerkelijk baseren op de wensen ...
  • Bruins, Bruno - ... opgenomen om dat goede contact tussen cliëntenraad en achterban te onderhouden. ...
  • Bruins, Bruno - ... De cliëntenraad moet de resultaten van inspraak betrekken bij zijn werkzaamheden, dus als de inspraak ...
  • Bruins, Bruno - ... wat oplevert, moeten cliëntenraden daarmee werken en dat betrekken bij hun werkzaamheden. ...
  • Bruins, Bruno - ... De instelling verleent de cliëntenraad hulp bij het inventariseren van wensen en meningen van cliënten. ...
  • Bruins, Bruno - ... Dan is er de vraag: waar kunnen cliënten terecht als zij niet gehoord worden of — als ik het goed ...
  • Bruins, Bruno - ... Een cliëntenraad dient de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. ...
  • Bruins, Bruno - ... Als cliënten zich niet gehoord voelen door de cliëntenraad, dan hebben ze ...
  • Bruins, Bruno - ... Een cliënt kan met de bestuurder in gesprek gaan en de bestuurder kan dan kijken waar de schoen wringt. ...
  • Bruins, Bruno - ... Cliënten die vinden dat ze te weinig gehoord worden door de centrale cliëntenraad, kunnen in de langdurige ...
  • Bruins, Bruno - ... zorg en de thuiszorg de instelling vragen om een decentrale cliëntenraad in te richten. ...
  • Bruins, Bruno - ... En als het de cliënten echt te gortig wordt, kunnen ze een verzoek tot ontbinding van de cliëntenraad ...
  • Bruins, Bruno - ... Er is dus een aantal mogelijkheden om de cliënt ten opzichte van de cliëntenraad een stem te geven. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... De minister geeft aan dat ook een cliënt inderdaad een positie heeft. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... Mijn vraag was: als een cliëntenraad, dus de vertegenwoordiging van cliënten, tegengewerkt wordt ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... door bijvoorbeeld het bestuur of als de cliëntenraad zich niet gehoord voelt, waar kan hij dan naartoe? ...
  • Bruins, Bruno - ... elkaar kunnen bestaan van inspraak en de cliëntenraad, dus de formele kant van de medezeggenschap. ...
  • Bruins, Bruno - ... "Ziet de minister mogelijkheden om de samenwerking tussen ondernemingsraden en cliëntenraden meer ...
  • Bruins, Bruno - ... Daarboven kunnen instellingen en cliëntenraden regelen wat ze willen, om het zo uit te drukken. ...
  • Bruins, Bruno - ... en de cliëntenraad aan de andere kant. ...
  • Bruins, Bruno - ... In hoeverre is het mogelijk voor lokale cliëntenraden en instellingen om af te wijken ...
  • Bruins, Bruno - ... Lokale cliëntenraden houden in het wetsvoorstel mogelijkheden om af te wijken. ...
  • Bruins, Bruno - ... Als er bijvoorbeeld een decentrale of lokale cliëntenraad is, dan wordt de onderlinge verhouding ...
  • Bruins, Bruno - ... de cliënt en de cliëntenraad in de zorginstellingen. ...
  • Bruins, Bruno - ... tussen instelling en cliëntenraad. ...
  • Bruins, Bruno - ... of geen cliëntenraad nodig is. ...
  • Bruins, Bruno - ... Het is een maatwerkmanier om snel en breed wensen voor cliënten te organiseren. ...
  • Bruins, Bruno - ... tussen instelling en cliëntenraad nadere afspraken daarover te maken. ...
  • Bruins, Bruno - ... Het ene gaat over de noodzaak om een decentrale cliëntenraad in te richten, een cliëntenraad ...
  • Bruins, Bruno - ... dat cliënten erom moeten vragen. ...
  • Bruins, Bruno - ... hoe cliënten erin zitten. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... Maar dit amendement bevat nog een ander onderdeel, namelijk dat als er een cliëntenraad wordt opgericht, ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... De nieuwe cliëntenraad moet namelijk ook bevoegdheden hebben. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... De medezeggenschapsregeling aanpassen gebeurt door de bestaande cliëntenraad. ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... Dus de situatie kan ontstaan dat de cliëntenraad die er al is er helemaal geen zin in heeft dat de nieuwe ...
  • Dik, Carla - ChristenUnie ... cliëntenraad er komt en dat blokkeert. ...
  • Bruins, Bruno - ... Want u heeft gelijk: als een representatieve groep cliënten hierom vraagt, dan zal het ...
  • Bruins, Bruno - ... instellingsbestuur medewerking verlenen om tot zo'n nieuwe cliëntenraad te komen. ...
  • Bruins, Bruno - ... De eerste stap is dan om de medezeggenschapsregeling aan te passen op de komst van die nieuwe cliëntenraad. ...
  • Bruins, Bruno - ... Over die aanpassing hebben de betrokken cliëntenraden, oud en nieuw, een instemmingsrecht en daar ...
  • Bruins, Bruno - ... Ik heb net ook een motivering gegeven voor het instellen van decentrale cliëntenraden. ...
  • Bruins, Bruno - ... De heer Slootweg zei dat in 2014 30% geen cliëntenraad had. ...
  • Bruins, Bruno - ... Hoeveel cliënten vertegenwoordigen dan die 30%? ...
  • Bruins, Bruno - ... Hoe moet worden geborgd dat cliënten zelf en niet hun vertegenwoordigers in de cliëntenraad zitten? ...
  • Bruins, Bruno - ... Je kunt kijken: moet het meer de cliënt zijn en moeten het minder mantelzorgers ...
  • Bruins, Bruno - ... of bekenden van cliënten zijn? ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... aan de cliënt, zodat de cliënt zichzelf zo goed mogelijk kan vertegenwoordigen. ...
  • Bruins, Bruno - ... De vraag ging over: moet het de cliënt zelf zijn of een vertegenwoordiger van de cliënt? ...
  • Bruins, Bruno - ... instelling en de cliëntenraad, waarbij een paar afspraken al wel zijn gegeven in de wet. ...
  • Bruins, Bruno - ... Dan heb ik eigenlijk ook de vraag beantwoord op welke wijze cliënten ondersteuning kunnen ontvangen. ...
  • Bruins, Bruno - ... Ik denk dat door die wettelijke borging de cliëntenraad met dergelijke faciliteiten beter ...
  • Bruins, Bruno - ... Welke prikkels zijn er voor een zorginstelling om ervoor te kiezen een cliënt positie in te ...
  • Bruins, Bruno - ... laten nemen in de cliëntenraad in plaats van een vertegenwoordiger van de cliënt? ...
  • Slootweg, Evert-Jan - CDA ... leggen waarom er wordt afgeweken van een uitspraak, zeker op het moment dat de cliëntenraad ...
  • Bruins, Bruno - ... Ik denk dat cliëntenraden samen met de instelling het liefst willen dat zij zelf hun boontjes doppen ...
  • Bruins, Bruno - ... zijn om een cliëntenraad in te stellen. ...
  • Bruins, Bruno - ... Dan het punt van een aparte cliëntenraad voor een bepaald onderwerp. ...
  • Bruins, Bruno - ... De keuze is anders gemaakt: decentrale cliëntenraden in langdurige zorg en thuiszorg in het geval ...
  • Bruins, Bruno - ... Daarmee wordt voorkomen dat het een heel woud wordt van cliëntenraden. ...
  • Bruins, Bruno - ... Het punt van tien of meer zorgverleners als criterium voor het inrichten van cliëntenraden hebben wij ...
  • Bruins, Bruno - ... een cliëntenraad in te stellen. ...
  • Bruins, Bruno - ... Het is niet de bedoeling geweest om in de eerste lijn een cliëntenraad in te stellen. ...
  • Bruins, Bruno - ... Ook voor cliënten die gebruikmaken van de huisarts kan het belangrijk zijn om deel ...
  • Bruins, Bruno - ... uit te maken van een cliëntenraad. ...
  • Bruins, Bruno - ... het recht van de cliënt, heb ik hier gekozen voor het versterken van het recht van de cliënt. ...
  • Bruins, Bruno - ... Zouden cliënten niet juist een stem moeten hebben bij belangrijke beslissingen, zoals fusies? ...
  • Bruins, Bruno - ... Waarom centrale medezeggenschap? ...
  • Bruins, Bruno - ... Het uitgangspunt moet toch echt lokaal zijn. ...
  • Bruins, Bruno - ... Dat punt hebben we aangeraakt: cliëntenraden kunnen in de langdurige zorg ook lokaal worden ingesteld ...
  • Bruins, Bruno - ... Dus ik zie centrale medezeggenschap niet als uitgangspunt. ...
  • Bruins, Bruno - ... In ieder geval is er centrale medezeggenschap, daarenboven is er langdurige zorg en thuiszorg en, ...
  • Bruins, Bruno - ... als er behoefte is, kan tot de inrichting van een decentrale cliëntenraad worden gekomen. ...
  • Bruins, Bruno - ... In cliëntenraden moeten leden zitting hebben die een directe relatie hebben met cliënten en patiënten. ...
  • Bruins, Bruno - ... Hoe wordt voorkomen dat cliëntenraden professionele praatclubs worden? ...
  • Bruins, Bruno - ... Ik denk dat cliëntenraden representatief moeten zijn voor cliënten. ...
  • Bruins, Bruno - ... Terwijl ik het uitspreek, merk ik wel op dat ik lokaal maatwerk heel belangrijk vind, maar ik kan me ook ...
  • Bruins, Bruno - ... Hoe werkt de procedure om een cliëntenraad op te heffen als een instelling kleiner ...
  • Bruins, Bruno - ... De instelling kan dan het besluit om op te heffen nemen en dit de cliëntenraad laten weten. ...
  • Bruins, Bruno - ... Ik neem aan dat de VVD doelt op de toets van de vertrouwenscommissie wanneer de cliëntenraad ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Want ik denk dat die ook heel belangrijk zijn voor een zorginstelling, en die lijken nu eigenlijk geen ...
  • Vries de, Aukje - VVD ... Dat zijn namelijk toch belangrijke aspecten die ook voor de patiënt en de cliënt cruciaal zijn. ...
  • Bruins, Bruno - ... Het amendement beoogt specifieker vast te leggen dat cliëntenraden contact moeten onderhouden met de ...
  • Bruins, Bruno - ... dan tien cliënten, worden gestimuleerd om een cliëntenraad in te richten. ...
  • Bruins, Bruno - ... De cliëntenraad moet zelf kunnen bepalen door wie hij zich laat bijstaan. ...
  • Bruins, Bruno - ... Ten aanzien van langdurig verblijf is er op elke locatie een decentrale cliëntenraad nodig. ...
  • Bruins, Bruno - ... waar cliënten nooit verblijven, tenzij bij de instelling in de regel meer dan 25 natuurlijke ...
  • Bruins, Bruno - ... Is het de bedoeling van het amendement om te regelen dat we voor de eerste lijn geen cliëntenraad ...
  • Bruins, Bruno - ... zal zijn van een cliëntenraad. ...