Ga naar de inhoud

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten en Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Vaste commissie voor Justitie en VeiligheidWetgevingsoverleg