Ga naar de inhoud

Samenhang wetsvoorstel afwikkeling massaschade in een collectieve actie en voorstel richtlijn representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten

Vaste commissie voor Justitie en VeiligheidTechnische briefing