Ga naar de inhoud

Wijziging van de Wet publieke gezondheid, waarin de juridische grondslag is opgenomen voor de verplichte negatieve testuitslag voor reizigers die gebruikmaken van lucht- of scheepvaart (35695)

Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, Vaste commissie voor Infrastructuur en WaterstaatWetgevingsoverleg