Ga naar de inhoud

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen

Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en SportRondetafelgesprek