Ga naar de inhoud

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (Kamerstuk 36288)

Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en SportTechnische briefing