Ga naar de inhoud

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingswet en nadeelcompensatierecht

Vaste commissie voor Justitie en VeiligheidWetgevingsoverleg