Ga naar de inhoud

Raad Algemene Zaken dd 28 januari 2020 inclusief Brexit

Vaste commissie voor Europese Zaken, Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Vaste commissie voor Justitie en VeiligheidAlgemeen overleg