Ga naar de inhoud

Formele JBZ-Raad 2 en 3 december (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, Vaste commissie voor Europese Zaken, Vaste commissie voor Europese ZakenAlgemeen overleg