Ga naar de inhoud

Advies van de commissie Van Rijn over herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en WetenschapTechnische briefing